Seramik Frit sır formülasyonu ilkeleri gerekli

1 fritted suda çözünmez yapılmış,

2 denk RO2, frit ve B2O3 ve R2O ve RO sayısı ve oranı 1-3 arasında olmalıdır: 1 uygun, erime ve alkali metal oksit, buharlaşma sırasında yüksek sıcaklık nedeniyle değil PbO erime emin olmak için ikisi arasında.

3, feldspat, K2O dışında. Na2O hammadde, frit, Bor içeren bileşikler tanıttı de doğrudur.

4, frits R2O:RO < 1

5, frits malzemeler SiO2:B2O3 > 2 Borat çözünürlük, çözünürlük silis azaltılmış.

6, malzemeyi sayısı frit Al2O3 < 0.2 köstebek. Al2O3 frit yüksek erime sıcaklık, çok fazla maddeler geçici kayıp erime zaman.

7, toksik maddeler, frit tüm malzemeyi.